Atelier of architecture Macas Atelier of architecture Macas  
home gallery projects exhibitions links atelier about us
City Football Stadium

Project: 2001
Place: Ceske Budejovice, Czech republic
Investor: SK Ceske Budejovice, Town Council

Football stadium for 6 000 - 8 000 people.

Lay-out +-0 Lay–out +1 Situation

Accompanying report (Czech language only):

STAVBA - dostavba městského fotbalového stadionu České Budějovice
INVESTOR - Město České Budějovice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT - Atelier EIS
PROJEKTANT STADIONU - Atelier Macas

Základní údaje stavby
- fotbalový stadion pro 7 200 sedících diváků
- rozcvičovací plocha 60 x 40 m
- parkoviště návštěvníků
- parkoviště hráčů
- parkoviště VIP
- možnost zvýšení divácké kapacity patrovou konstrukcí

Výchozí situace
- stávající stadion tvoří hlavní tribuna pro sedící diváky, zbývající plochy doplňují valy malých tribun pro stojící diváky, se zastřešenou podélnou částí
- v rozích hlavního hřiště jsou stávající stožáry umělého osvětlení

Cíl řešení
- vytvořit charakteristický fotbalový kotel pro více jak 7000 diváků s využitím stávající hlavní tribuny
- zabezpečit odpovídající kulturní a pohodlné hlediště pro diváky
- umožnit komerční využití univerzálních ploch fotbalovému klubu

Limitující prvky
- stávající hlavní tribuna určující polohu hřiště a vzájemný vztah k pozemku fotbalového klubu
- hranice pozemku areálu

Provozní princip
- umístění nástupních schodišť do nároží
- doplnění schodišť rampami pro řešení imobility a vytvoření kapacitních únikových cest
- ochoz pod tribunami (na úrovni terénu) s prodejními plochami a zázemím pro diváky
- nástup diváků do hlediště z ochozu ve výšce + 5,400 m s návazností na hlavní tribunu
- v podélné tribuně restaurace pro diváky s výhledem na hřiště
- na hlavní tribuně přístup do sektoru VIP a sektoru sdělovacích médií bezbarierově po sjízdných rampách

Informační tabule
- lze nainstalovat na střechy tribun za oběma brankami
- kompozičně spojené se stožáry osvětlení

Urbanistické zásady
- zachování polohy hřiště
- oddělení nástupů pro hráče, VIP, sdělovací média a diváky
- zajištění možnosti obejít celé hlediště po ochozech i při rozdělení hlediště na sektory
- vytvoření předpokladů pro realizaci ramp, které usnadňují řešení evakuačních tras

Architektonický cíl
- vytvořit úplně uzavřené hlediště, zvyšující dojem mohutnosti
- použít organické tvary střech s výrazně změkčujícím dojmem z objektu zasazeného mezi nízkopodlažní zástavbu
- prosvětlením části střechy nad řadami sedadel hlediště zajistit pocit pobytu diváka v exterierovém prostředí
- splnit požadavek koncentrace diváků a jejich bezprostřední kontakt s děním na hřišti

Technické řešení
¨ - nosnou konstrukci hlediště tvoří předpjaté železobetonové rámy
- na rámech zámkově zapadající stupně na rozpon 9,00 m
- střechu tvoří ocelové plnostěnné obloukové nosníky spojené přímými tenkostěnnými vazníky po 3,00 m
- střešní plášť tvoří obloukové polykarbonátové prvky s vlastním nosným systém se žlaby pro svod vody
- plnou část střešního pláště a stěn tvoří systém lamel SIMPLEX
- střechu podélné tribuny vynášejí lanová táhla
- pro zachování architektonické jednoty se předpokládá úprava (tvarová) střechy hlavní tribuny

© 2002 created and designed by Vojtěch Novák