Atelier of architecture Macas Atelier of architecture Macas  
home gallery projects exhibitions links atelier about us
City Hall with Multifunctional Hall

Project: 2001
Termination date: 31.12.2003
Place: Sezemice, Czech republic
Investor: Town Council

Situation
Lay-out -1
Lay-out +-0 Lay-out +1 Lay-out +2 Lay-out +3

Accompanying report (Czech language only)

Název - radnice s víceúčelovým sálem
Investor - Městský úřad Sezemice

Úvod

- městský úřad Sezemice zadal objemovou studii radnice s víceúčelovým sálem v prostoru Husova náměstí pod starou radnicí, na kterou navázala projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
- vzniká kompaktní hmota dvou objektů, která posílí a dokomponuje funkci centrálního prostoru města s využitím specifického malebného koloritu náměstí s historickou radnicí umístěnou ve středu a s přilehlou historickou zástavbou centrální zóny
- limitujícími urbanistickými prvky jsou komunikace v historicky původních trasách obklopující staveniště, kompaktní dvoupodlažní zástavba náměstí a přilehlého okolí, svažitost stávajícího terénu, nabízejícího rozdíl výšky jednoho podlaží při nástupu do objektů od jihu a od severu
- významným prvkem je mlýnský náhon - vodohospodářská stavba - typická pro kraj rybníků se sítí kanálů, kterého lze využít pro zavedení vodní hladiny až k novému objektu sálu, který jakoby vyrůstal z vodní hladiny v níž se zrcadlí jeho vysoký řád fasády

Urbanistické řešení

- projekt je tvořen ze dvou částí - objektu radnice a objektu sálu, oba objekty pak vytváří kompaktní blok, odpovídající svojí tváří charakteru okolí
- tvar odpovídá kónickému prostoru staveniště
- stavba vzniká na území kde byla původně rostlá struktura obytné zástavby, která rozdělovala dnešní Husovo náměstí na dva samostatné prostory, urbanisticky je hmota objektů koncipována tak, aby došlo k obnovení struktury zástavby a k navrácení měřítka prostor do velikostí odpovídajících charakteru města

Architektonické řešení

- objekt radnice je řešen s historizující fasádou dotvářející kolorit náměstí; pilastry na bosovaném soklu nesou masivní římsu nad níž je sedlová střecha s vikýři; výškově objekt nekonkuruje staré radnici s věží - protiváhou věže staré radnice, je nárožní věž s balkonem u pracovny starosty na radnici nové
- objekt sálu užívá prvků sloupů a polosloupů, nesoucích římsu a sedlovou střechu, tvořící zábradlí střešních zahradních teras; architektonické prvky jsou řešeny prostřednictvím moderního tvarosloví dokomponovaného plochami obvodových plášťů ze skla, ušlechtilých omítek a režného zdiva, avšak kompozičně vytvářejí fasády klasického vysokého řádu
- významným architektonickým prvkem je svažitost terénu, která způsobuje rozdíl výšky jednoho podlaží mezi vstupy do radnice a sálu. Na dvě výškové úrovně parteru navazují dvě úrovně střešních teras, které jsou přístupné z různých prostor sálu a radnice, ale i po vnějším schodišti přímo z parteru; pro dokomponování vertikální struktury prostorů s různou funkcí a charakterem, vzniká prostorová hladina na úrovni mlýnského náhonu, která zvýrazní vysoký řád fasády sálu a podtrhne dramatickou členitost terénu v centrální zóně obce, velmi odlišnou od charakteru ploché polabské nížiny

Dispoziční řešení

1. podzemní podlaží
- objekt sálu: šatny pro účinkující, zázemí sálu

1. nadz. podlaží
- objekt radnice: garáže, archyv, technické zázemí zásobování, kuchyň, restaurace, toalety, šatna
- objekt sálu: jeviště se zázemím, sál, hala a toalety
2. nadz. podlaží - objekt radnice:
- vstup, hala, administrativní pracoviště, toalety, zázemí pro personál
- objekt sálu: balkon sálu, hala a toalety
3. nadz. podlaží - objekt radnice:
- hala, administrativní pracoviště, zasedací místnost, toalety, zázemí pro personál , výstup z haly na střešní terasu sálu
- objekt sálu: střešní zahradní terasa s přístupem z objektu radnice i haly u sálu, součástí terasy je objekt provaziště a technický objekt nad zázemím sálu
4. nadz. podlaží - objekt sálu:
- hala, administrativní pracoviště, obřadní síň se zázemím, toalety, zázemí pro personál, výstup z haly na střešní terasu sálu

Konstrukce

- železobetonový monolitický skelet
- keramický zděný obvodový plášť
- keramická střešní krytina na dřevěném krovu
- ploché střechy řešeny jako zelené zahrady
- schodiště monolitická betonová

© 2002 created and designed by Vojtěch Novák