Atelier of architecture Macas Atelier of architecture Macas  
home gallery projects exhibitions links atelier about us
Residential House

Project: 2001
Termination date: 31.12.2004
Place: Vrchlabi, Krkonose (Giant mountainns), Czech republic

Residential house situated in terrace garden on mountain slope, three flats, two apartments, common spaces, swimming pool, sauna, fit center, bowling, golf simulator, tennis hall.

Photography of model:


Accompanying report (Czech language only):

 

CELKOVÉ URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ:

- vychází z charakteru krajiny a koncepce záměru podnikání
- vytváří se komplex, zasazený do svahu území, viditelné na horizontu při příjezdu do Špindlerova Mlýna
- napojení dopravní i médií je ze strany obchvatu, společně s napojením vodojemu a ostatními domy na Třídomí
- horizontální kompozice hmot dovoluje vyvolat příjemný charakteristický shluk střešních rovin, potlačující velikost objektu
- různost funkcí a výšek hmoty bydlení ji dává drobné měřítko, podtržené střechami hospodářského dvorce, osazeného o 7 m níže
- ten se opticky zapojí do kompozice střech domů Tčídomí
- komplex obepíná na západě přírodní vodoteč, vroubená linií vzrostlých stromů smíšeného charakteru (smrky, borovice, olše, jasany), které tvoří velice příjemnou kulisu
- obdobný charakter má i severní strana nad svahem vytvořeným v 60-tých letech
- kompoziční zeleň uvnitř areálu bude odpovídat stávající rostlinné struktuře, použijí se olše podél vodoteče, v pohledově exponovaných polohách smrky, borovice, v poloze akcentu u terasy buky
- rozdíl výšek umožňuje pracovat kompozičně s povrchovou vodou, která bude zadržena i pro potřeby závlah v přírodní vodní nádrži
- veliká hmota haly se zapouští o 1 úroveň do terénu, takže je nižší než bytový dům a není z jihu viditelná
- hospodářský objekt svojí výškou hřebene nedosahuje úroveň hlavního vstupu

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

- odpovídá prostředí, které objekty obklopuje. Volné, organické tvary dovolují zapojení do svahu zcela nenásilným způsobem. Hospodářské stavení vyvolává iluzi podhorského dvorce s odděleným provozem
- výškově jsou patrná pouze 2 podlaží nad terasou, nesoucí na sobě zahradu, navazující na volný anglický park pod sebou terasa splývá formou jazyků na spodní úroveň
- na pásu prosklení (bazén, společenské prostory) sedí atiky ve formě střech, nad ní pak hravě zaorganizované kubusy bydlení oživené zimními zahradami, na okrajích zvednutých o 1 podlaží
- centrem celé kompozice je ve středové poloze věž s pracovnou a vyhlídkou
- garáže a provozní místnosti jsou skryty rovněž pod terasou
- z hlediska materiálů a barevnosti se tedy uplatňují výrazné linie střech ozdobené zelení

© 2002 created and designed by Vojtěch Novák