Atelier of architecture Macas Atelier of architecture Macas  
home gallery projects exhibitions links atelier about us

Bradlec

Územní plán

Dokumentace k projednání změny č.1


Kontakty

Obecní úřad Bradlec Pořizovatel Internet: www.bradlec.cz
Ing. Renata Perglerová Zástupce pořizovatele Telefon: (+420) 606 380 252
E-mail: perglerova.renata@gmail.com
Atelier Macas Projektant Telefon: (+420) 466 616 329
Fax: (+420) 466 616 328
E-mail: info@ateliermacas.cz

Seznam příloh

1. Textová část

2. Výkres základního členění území

3. Hlavní výkres

4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

I. Odůvodnění změny územního plánu

II. Koordinační výkres

III. Výkres širších vztahů

IV. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA)

 


Klepnutím na výše uvedené odkazy Vám bude nabídnut ke stažení odpovídající dokument ve formátu PDF. Prohlížeč souborů PDF si zdarma můžete stáhnout zde.

© 2002 created and designed by Vojtěch Novák